Translations

de ring van de duifIbn Hazm, De ring van de duif. Over minnaars en liefde. Ingeleid en uit het Arabisch vertaald door Remke Kruk en ­Jan Just Wit­kam. Met een essay van Camilla Adang. Amsterdam: Bulaaq (2008). –Herziene versie van de in 1977 bij Meulenhoff verschenen uitgave. De tekst is te downloaden als PDF.

Ibn Hazm (Cordoba, 994-1064) is een van de bekendste theologen uit de islam. In zijn latere leven was hij bekend en gevreesd om zijn scherpe pen en weinig soepele opvattingen. In De ring van de duif, dat uit zijn jongere jaren dateert, schemert daar soms al iets van door. Maar het is vooral een prachtig werkje over liefde en vriendschap. In dertig hoofdstukken behandelt Ibn Hazm de belangrijke aspecten van een liefdesrelatie: hoe liefde tot stand komt, het belang van trouw, hoe men moet omgaan met verdriet. Hij illustreert dat alles met voorbeelden uit zijn eigen omgeving en met gedichten van zijn eigen hand. En passant geeft hij ons daarmee een beeld van het leven van de hogere maatschappelijke klassen in islamitisch Cordoba.

hayy-ibn-yaqzan

Ibn Tufayl, Hayy ibn Yaqzan; Een filosofische allegorie uit Moors Spanje. Uit het Arabisch vertaald en ingeleid door Remke Kruk. Amsterdam: Bulaaq (2005). –Herziene versie van de uitgave die in 1985 bij Meulenhoff verscheen onder de titel Wat geen oog heeft ge­zien, geen oor heeft gehoord en in geen mensen­hart is op­geko­men. De geschiedenis van Hayy ibn Yaqzan.

Ibn Tufayl (ca. 1110 -1185) was een Spaans-Arabische filosoof en arts. Hij is vooral bekend geworden door zijn kleine filosofische allegorie Hayy ibn Yaqzan. Ḍaarin beschrijft hij vanuit zijn neoplatoonse inzichten hoe een mens (hij noemt hem Hayy ibn Yaqzan) helemaal zonder contact met de menselijke beschaving opgroeit op een onbewoond eiland en daar op eigen kracht bedenkt hoe de natuur en de kosmos in elkaar zitten. Zo komt hij tot de conclusie dat er een bovennatuurlijke macht moet zijn die dat alles heeft gemaakt. Hij peinst over de vraag welke relatie hij, als mens, met die hogere macht heeft en hoe hij ermee in contact kan komen. Via ascetische oefeningen komt hij tot de mystieke extase. Dat leidt uiteindelijk tot de vraag hoe men zich moet opstellen tegenover de formele, geopenbaarde religie en de daarmee verbonden voorschriften.

al-Sarim_al-Battar-klein

Waḥîd `Abd al-Salâm (or Ibn al-Salâm) Bâlî, al-Ṣârim al-Battâr fî ta`ad­dî li-l-saḥara al-ashrâr.

This treatise was first published ca. 1990. The first edition available to me is the 2nd edition, published in Egypt in 1991. Since then, it has been reprinted a number of times, and has become widespread among Muslims all over the world. The author, an Egyptian religious scholar, presents the strictly orthodox Islamic view on magic and sorcery, possession, the evil eye, and Islamic healing. He gives infor­mation about actual practices as well as about the religious views concerning them. He also includes case histories.

In 2005 I translated the work into English under the title The Cutting Sword; Challenging the devious sorcerers. It is available from this site as PDF.

geloof-en-wetenschap-in-de-islam

Geloof en wetenschap in de islam; Averroes' “Het beslissende woord". Ingeleid, vertaald en geannoteerd door Remke Kruk. Kampen: Uitgeverij Klement (2006).

Fal al-maqâl of 'Het beslissende woord' is, in al zijn beknoptheid, een van de belangrijkste werken van de grote Spaans-Arabische filosoof Averroes (Arabisch: Ibn Rushd, 1126-1198). In dit boek verdedigt Averroes het standpunt dat de filosofie, en daarmee ook de wetenschappelijke inzichten van de oude Grieken, niet perse strijdig hoefden te zijn met wat de Koran de mensen vertelt en voorschrijft. Averroes stelt zelfs dat de godsdienstige Wet het nadenken over natuurfilosofische kwesties en logisch redeneren niet alleen toestaat maar zelfs verplicht stelt. Hij verdedigt vroegere moslimfilosofen en zegt dat het bestrijden van hun ideeën schadelijker is voor de islamitische gemeenschap dan deze ideeën zelf.

de-zaak-van-de-dieren-tegen-de-mensen

De Zuivere Broeders van Basra, De zaak van de dieren tegen de mensen. Uit het Arabisch vertaald en van een nawoord voorzien door Remke Kruk. Amsterdam: Bulaaq (2010)

Waaraan ontlenen de mensen eigenlijk het recht om naar willekeur te beschikken over de dieren en over alles wat de aardse natuur te bieden heeft? De dieren, tot het uiterste getergd door alles wat ze van de mens ondervinden, leggen die vraag voor aan de koning van de Jinns, de geesten. De koning belegt een hoorzitting waar vertegenwoordigers van verschillende mensen- en dierengroepen hun standpunt uiteen mogen zetten. De geestelijke voornaamheid en de bescheidenheid van de dieren steken daarbij scherp af tegen de verwatenheid en het materialisme van de mens. Toch zullen de dieren zich uiteindelijk moeten neerleggen bij de superieuriteit van de mens.

Het verhaal komt uit de Verhandelingen van de Broeders der Zuiverheid en Vrienden van de Trouw, een groot filosofisch werk dat in de 10e eeuw in Irak werd geschreven.