Edited books

Endress-Kruk_Ancient_Tradition-klein1996. Endress, Gerhard, and Kruk, Remke (eds.). The Ancient Tradition in Christian and Islamic Hellenism. Studies on the Transmission of Greek Philosophy and Sciences dedicated to H.J. Drossaart Lulofs on his Ninetieth Birthday.Leiden.

avontuur1998. S. Houppermans, W.L. Idema en R. Kruk (eds.). Op Avontuur! Aspecten van avonturenverhalen in Oost en West. Zutphen: Walburg Pers.

Van_Gene_Zijde2000. Sjef Houppermans, Remke Kruk and Henk Maier (eds.). Van Gene Zijde; Verhalen over Hemel en Hel. Rijswijk: Elmar.

rapsoden2003. Sjef Houppermans, Remke Kruk en Henk Maier (eds.). Rapsoden en rebellen; Literatuur en politiek in ver­schillende culturen. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

Een_vis_in_een_fles_raki2005. Remke Kruk en Sjef Houppermans (eds.). Een vis in een fles raki; Literatuur en Drank in verschillende Culturen. Amsterdam: Rozen­berg Publishers.

De_Zee_de_Zee2008. Remke Kruk en Sjef Houppermans (eds.). De Zee, de Zee in literaturen wereldwijd. Amsterdam: Rozenberg Publishers.

2011. Sjef Houppermans, Jef Jacobs, Remke Kruk (red.). Déjà Vu ; Herhaling in culturen wereldwijd. Leiden: Leiden University Press, 2011. 336 pp.

2014. Sjef Houppermans en Remke Kruk (red.). De stad in kunst en cultuur wereldwijd.   http://rozenbergquarterly.com/category/orbis